وبسایت آکادمی پیشرفت کسب و کار جهانی

وبسایت آکادمی پیشرفت کسب و کار جهانی

Project Description

فارسی سازی قالب
و کپی برداری از قالب جهانی آکادمی پیشرفت کسب و کار جهانی  agba.us برای نسخه فارسی این نشست در ایران
در دانشگاه اذربایجان غربی
این سایت پس از اتمام جشنواره به کار خود پایان داد

  • Client

    agba