وبسایت رزمنده

وبسایت رزمنده

Project Description

فارسی سازی قالب معروف خبری
برای وبسایت رزمندگان اسلام اصفهان
سئو مقدماتی سایت، وپیشرفت محسوس گوگل
شخصی سازی صفحات
راست چین کردن قالب
رنگ بندی قالب مطابق عکس شاخص توسط سیدحسین احمدی انجام شد و بعدتر توسط تیم مدیریت رزمنده به شکل فعلی تغییر کرد.