سوابق کاری

سوابق

Fromاز سال ۸۵To۹۱

(۵ سال و ۷ ماه)

باشگاه فوتسال پردیساصفهان شهرک ولیعصر

مدیریت

از سال ۸۳ تیم فوتسال پردیس در منطقه جنوب غرب اصفهان راه اندازی شد و پس از دو سال با تغییر مکان رسما سمت مدیریت این مجموعه را عهده دار شدم و تا سال ۹۱ و قبل از انحلال این مجموعه را همراهی می‌کردم.

Fromاز سال ۸۵To۸۸

(۵ سال و ۷ ماه)

بسیجاصفهان شهرک ولیعصر

امور تربیت بدنی

باتوجه به وضعیت تیم فوتسال پردیس و امکانات مناسب بسیج و مسجد برای آموزش کلاس‌ها مسئولیت تربیت بدنی بسیج و مسجد ولیعصر را در این سال‌ها برعهده داشتم که سرانجام با تغییرات کلان به تدریج از این نهاد دور شدم.

Fromشهریور ۹۱Toتا زمستان ۹۵

۵ سال

دولت عشقوبسایت رسمی هواداران رضا صادقی

مدیر و موسس

وبسایت هواداران رضا صادقی با ایده‌ای از رضا صادقی و همراهی جمعی از مشکی‌پوشان با هدف کارهای خیریه و اطلاع رسانی فعالیت‌های رضا صادقی در سال ۹۱ تشکیل شد و پس از چندسال و پس از حضور بعنوان مدیر وبسایت شخصی رضا صادقی این مسئولیت را واگذار کردم.

Fromبهمن ۹۵Toالان

بیش از یک سال

مسئول رسانه ای رضا صادقیفضای مجازی و وبسایت شخصی رضا صادقی

مسئول

پس از چندسال همراهی در کنار استاد رضا صادقی در زمستان ۹۵ با افتخار مسئولیت امور وبسایت رسمی، کانون هواداران و فضای مجازی ایشان را برعهده گرفتم.

Fromآذر ۹۵Toخرداد ۹۶

۶ ماه

رادیو پدیدهاصفهان

سردبیر و مسئول روابط عمومی

تعامل در پخش آثار موسیقی با رادیو پدیده منجر به آشنایی و همکاری من با این رسانه شد که سرانجام با زمزمه‌‌های آوای پاپ و مشکلات داخلی رادیو پدیده از این مجموعه خداحافظی کردم.

FromشهریورToالان

۶ ماه

آوای پاپاصفهان

مدیرو سردبیر

با پیشنهاد دوستان و همراهی جمعی از بهترین‌های موسیقی تیم خبری قدرتمندی با نام آوای پاپ راه اندازی شد و من مدیریت و سردبیری این رسانه را برعهده گرفتم.