دسته‌بندی نشده

خرداد ۱۳۹۶

تیر ۱۳۹۴

خودم را پس خواهم گرفت …

لحظات خاکستری من …باور چیره شده بر من، توان ایستادگیم را برید ..همیشه در لحظات خاکستریم خودم را نابود میکنمانقلاب کبیریست درونم و چه اراجیفی گفت پوپر …دشمن را درون خودم جستم …دولت خودکامه ی درونم سالهاست مرا ب بردگی گرفته …شکل جدید زندگی [...]

آذر ۱۳۹۱