نوشته‌ها

مهر ۱۳۹۵

جایگاه ایران در جدیدترین رده‌بندی استاندارد جهانی زندگی!؟

بر اساس گزارش سالیانه «اینترنشنال لیوینگ»؛ جایگاه ایران در جدیدترین رده‌بندی استاندارد جهانی زندگی!؟ با این وجود گرچه مولفه‌هایی برای این رده‌بندی معرفی شده، اما معیارهایی که در هر مساله مورد توجه قرار گرفته است، مشخص و روشن نیست. برای مثال روشن نیست که بر اساس [...]

بهمن ۱۳۹۴

آذر ۱۳۹۴

آبان ۱۳۹۴

تاریخ های بدرد نخور

یکی از مسئولین سیاسی و از متفکران روشنفکر(طرفدار دولت)پس از اعلام تشکیل شورای حذف تاریخ های بدرد نخور اعلام کرد: نظام های عباسی-آل بویه و آل مظفر وکلا نظامهای کوچک نیز بدلیل عدم مطابقت با مبانی فکری دکتر احمدی نژاد وشاید داشتن وابستگی به آیت الله هاشمی از تاریخ [...]

آبان ۱۳۹۴

شهریور ۱۳۹۴