خودم را پس خواهم گرفت …

Back to نوشته‌ها

خودم را پس خواهم گرفت …

لحظات خاکستری من …باور چیره شده بر من، توان ایستادگیم را برید ..همیشه در لحظات خاکستریم خودم را نابود میکنمانقلاب کبیریست درونم و چه اراجیفی گفت پوپر …دشمن را درون خودم جستم …دولت خودکامه ی درونم سالهاست مرا ب بردگی گرفته …شکل جدید زندگی را من اینگونه معنی میکنم …واپسگرایی درمدرنیته …قهقرای تسلسل من … بیهودگی باورهایم و باورهای بی سرانجامم …چشم های وحشی باورم، آرامش فرار کرده ی زندگیم …حرف های لعنتیم را به درک میفرستم، مینویسم تا فراموششان کنم و تو بیادت باشد …یک روز اگر توانم رسید خودم را پس خواهم گرفت …
سید حسین احمدی

social position

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to نوشته‌ها